Ordem de entrada e Resultados 5ª Etapa Ranking de Adestramento SHP e 7ª Etapa FPH e ABPSL

Sábado, 18/8

Ordem de Entrada / Resultados

carolaOrdem de entrada e Resultados 5ª Etapa Ranking de Adestramento SHP e 7ª Etapa FPH e ABPSL